Οι δραστηριότητες του ΟΑΣΠ για το 2019: Ενημερωτικό Τεύχος